Przestawienie psa na dietę BARF

Istnieje kilka sposobów przestawienia psa na naturalny sposób żywienia. Zanim wybierzemy metodę, która wydaje nam się najlepsza, przyjrzyjmy się każdej z nich.

Metoda „przejście przez żołądki”

Ta metoda wydaje się być najczęściej stosowana przez właścicieli psów. To metoda całkowitego, z dnia na dzień, odstawienia poprzedniego typu żywności (karma przemysłowa, produkty gotowane) i przejścia na pokarmy surowe poprzez podawanie psu przez jeden do kilku dni wyłącznie surowych żwaczy. Produkt ten to surowe nie bielone, nieoczyszczone flaki: głównie żwacz. Są one koloru brązowo-szarego i mają specyficzny dość intensywny „zapach”, który psy uwielbiają. Poniżej przedstawiamy wartości odżywcze zawarte w surowych flakach oraz wyjaśniamy korzyści z ich podawania psu nie tylko w fazie przejścia na dietę BARF. 
więcej

Metoda zmiany sposobu żywienia z dnia na dzień bez fazy przejściowej

Stosując tę metodę zamiast „przejścia” przez żwacze w okresie kilku dni po prostu pies jest przestawiany z dnia na dzień na surowy pokarm. Ta metoda może powodować lekkie dolegliwości żołądkowe, porównywalne do takich, z jakimi czasem spotykamy się, gdy zmieniamy psu rodzaj podawanej suchej karmy. Wynika to prawdopodobnie z tego, że układ trawienny psa w fazie przejściowej musi podołać równocześnie procesom trawienia surowego pożywienia i resztek pożywienia przetworzonego/gotowanego. Jest to konsekwencją tego, że czas trawienia/pasażu jelitowego produktów surowych jest krótszy niż produktów przetworzonych. Dodatkowo, rodzaj pożywienia (surowe w stosunku do przetworzonego termicznie) uruchamia nieco odmienne procesy w układzie pokarmowym psa, które mogą działać wobec siebie antagonistycznie.

Metoda powolnej zmiany przez zastępowanie posiłków.

Trzecia metoda polega na tym, że przestawianie psa na żywienie surowymi produktami odbywa się stopniowo. Jedni stosują metodę naprzemiennego podawania psu przez kilka dni poprzednio podawanego pożywienia (karma sucha, mokra, jedzenie gotowane) i surowych produktów, inni powoli stopniowo zwiększają udział w diecie produktów surowych. Ta metoda może intuicyjnie wydawać się "najzdrowsza", jako najmniej „interwencyjna” zmiana dla organizmu.
Jednak zważywszy na różny czas pasażu jelitowego surowego pożywienia w stosunku do pokarmów przetworzonych czy gotowanych oraz fakt, że w zależności od typu pożywienia w układzie pokarmowym uruchamiane są nieco odmienne procesy trawienne, metoda ta może nie być uznana za właściwą. Obrazowo taki sposób bardziej przypomina tworzenie w żołądku i jelitach psa czegoś w rodzaju trudno strawnej mieszanki.