Krok 1. Ustalenie dziennej dawki pożywienia

Punktem wyjścia przy ustalaniu „planu żywieniowego" jest ustalenie dziennej ilości pożywienia. Dzienna ilość pożywienia ma na celu zaspokojenie przede wszystkim zapotrzebowania energetycznego psa oraz na składniki odżywcze, a te normy liczone są od metabolicznej wagi ciała. Dzienną ilość pożywienia wyznacza się jako procent całkowitej wagi ciała dorosłego psa i wynosi ona średnio 2-4% oczekiwanej (pożądanej) wagi psa dorosłego (spodziewanej po osiągnięciu dorosłości przez psa). Ponieważ każdy pies jest innym organizmem – ze względu między innymi na rasę, poziom aktywności, wagę i wiek – tak obliczona dzienna dawka stanowi pewnego rodzaju wartość odniesienia. Bilansowanie pożywienia w modelu żywienia BARF realizowane jest poprzez ustalanie składu diety w pewnym odstępie czasu. 

Najczęściej stosuje się następujące wyliczenia: dla umiarkowanie aktywnych dorosłych psów wylicza się średnią ilość dziennej dawki żywieniowej jako 2% wagi, dla aktywnych psów wartość referencyjna stanowi 2,5-3% wagi, a dla psów pracujących odpowiednio 4-5% lub więcej. Dla psów kastrowanych (sterylizowanych) zazwyczaj określa się niższą wartość referencyjną niż 2%. Dla szczeniąt dzienną ilość pożywienia wyznacza się jako 2,5-3,5% wagi docelowej psa (spodziewanej po osiągnięciu dorosłości).

W przypadku, gdy nie możemy określić, jaką wagę będzie miał nasz pies po osiągnięciu dorosłości (w przypadków psów w typie rasy i psów nierasowych) ilości dzienne określa się w odniesieniu do wagi bieżącej psa następująco:
 - dla psa dorosłego (powyżej 1,5-2 lat) około 2% wagi prawidłowej (jeśli pies jest za gruby lub zbyt chudy, liczymy od wagi orientacyjnej, jaką chcemy aby pies osiągnął),
 - dla szczeniaka w wieku do 3 miesięcy około 8-10% wagi szczeniaka do 3 miesięcy, potem stopniowo dochodzimy do 2% wagi psa. 

W tabeli poniżej podane są przykładowe ilości dziennej dawki pokarmowej w żywieniu według modelu BARF, określone dla dorosłego zdrowego psa. W przypadku szczeniąt, psów młodych, psów starszych oraz psów w stanie chorobowym, w okresie rekonwalescencji, u suk ciężarnych i szczennych oraz w okresie połogu dawki pokarmowe powinny być zwiększone. Przykładowe ilości oznaczają, że w zależności od czynników środowiskowych oraz cech osobniczych psa i jego stanu fizjologicznego zapotrzebowanie na energię i składniki odżywcze może być mniejsze lub większe niż statystycznie wyznaczone wartości dla populacji psów (w normach), co wpływa odpowiednio na zwiększenie lub na zmniejszenie ilości dziennego pożywienia. Więcej na ten temat można dowiedzieć się z książki "Zdrowo, smacznie, naturalnie - prawidłowe żywienia psa",  którą można nabyć w zadowolonypies.pl lub w księgarniach internetowych.

Waga psa
dorosłego w kg
/stopień aktywności

Uśredniona ilość dziennej dawki pokarmowej w gramach
Młode psy (około 2%) Młode psy (około 3%) Dorosłe psy (około 2%) Dorosłe psy sterylizowane (około 1%) Dorosłe psy (około 3%) Dorosłe psy sportowe, pracujące (około 4-5%)
umiarkowana aktywność duża aktywność umiarkowana aktywność umiarkowana aktywność duża aktywność duża aktywność
5 100 150 100 50 150 200
20 400 600 400 200 600 800
30 600 900 600 300 900 1 200
40 800 1 200 800 400 1 200 1 600
50 1 000 1 500 1 000 500 1 500 2 000